Would you encourage your children to work in marketing? I doubt it…

The Malcolm Auld Blog

Some of you may have noticed I haven’t blogged for about three months. I decided to take time out to observe the industry through rose coloured glasses and find some positive examples of advertising to share – regardless of channel. I might as well have tried to climb Mt Everest naked. Sorry for that vision folks, but that’s how difficult the task is has been.

Because when you stop for a moment and take a gander, the sight is really sad.

I’ve spent most of my life working in marketing in one way or another – as a business owner, running marketing departments, running agencies and educating executives and students. Never in my experience have I known the marketing industry to be so shonky, shoddy, dishonest, artificial, delusional, self-destructive and downright on the nose.

Why would anyone want their children to get a job in marketing? It’s become an embarrassment…

Vis opprinnelig innlegg 1 664 ord igjen

Reklamer
Publisert i Business | Legg igjen en kommentar

Kulturbygging med tusenvis av nye arbeidsplasser?

Ideen ble publisert 8.april 2016. Og sendt til Regjeringen. Som en idé for å skape arbeidsplasser i Norge. I dag lanserte Sylvi Listhaug en plan om at asylanter skal lage lunsj på norske skoler. Det kan være en god variant av ideen. Men jeg tror at den norske matkulturen bør få komme fram.

Denne idéen er for god til at den skal dø uten  at noen som kan gjennomføre den har sett den. Den kan forandre og forbedre norsk skole med ett slag, den kan styrke norsk kultur (intet mindre), den kan være et viktig redskap for kommunene i nedgangstider – og den kan redusere den økende arbeidsledigheten.

En sjelden gang kan en Regjering gjøre noe for historiebøkene.

Norge er et lite land og vi påvirkes kulturelt fra alle kanter. Sverige, USA, Frankrike, Kina, alle store kulturnasjoner og alle ønsker å påvirke norsk kultur.

Norge har også vært et fattig land hvor nøysomhet har vært idealet. Vår nøysomhet har vært synonymt med den gerhardsen´ske matpakka. Matkultur har vært snobberi.

Men Norge har kommet nærmere verden. Nordmenn reiser mye og ser mye. Vi elsker å prøve ny mat og spennende retter. Den digitale revolusjonen gjør at vi lever i en global verden. Vi har sågar en rekke kokker som er i virkelig verdensklasse. Og sist, men ikke minst, så har vi råvarer som tåler enhver sammenligning. Vårt fremste varemerke, fisk, er verdens beste. Intet mindre.

Har vi en matkultur? Ja, definitivt. Men hvor er den? Gastronomisk Institutt? Oro? Peppe´s Pizza?

DET VARME MÅLTIDET

Norge er et av de få land, om noe, som ikke har varm lunsj som standard i skolen. De fleste land vi kan sammenligne oss med har gjort dette så lenge noen kan huske. Den varme lunsjen bidrar selvsagt til at barna får et godt måltid å jobbe på. I tillegg bidrar lunsjen også til å styrke landets mattradisjon.

Jeg vet mest om Frankrike og kanskje Sverige. I Frankrike henger ukens meny på skoleporten, forrett, hovedrett og dessert – hver dag.

Matkulturen i disse landene er en viktig del av kulturen. Den handler om mye mer enn å spise, det handler om et måltid sammen med skolekamerater, de handler om samhandling, det handler om folkeskikk, og det handler om å bli kjent med god og vel tilberedt mat i ung alder. Frossenpizzaen kommer tidsnok. Men ikke før barnet har blitt presentert for norsk matkultur.

Her kan norske barn bli kjent med norsk matkultur og norsk kjøkken. Her kan vi lære dem både mattkultur og verdien av det gode måltidet. Dette er de fleste enige i. Men som så ofte ellers strander det på spørsmålet om penger. Vi husker med gru finansminister Halvorsens varme måltid som skrumpet inn til et stakkars eple.

MOTKONJUNKTURPOLITIKK MED MENING

Tidligere finansminister Per Kleppe innførte som som ble døpt for Motkonjunkturpolitikk. Det vil si, han sørget for at det offentlige ansatte tusenvis av ledige som ellers ikke ville fått jobb. Dette slo positivt ut på alle statistikker. Ulemper var at vi fikk et uforholdsmessig stort byråkrati.

Hva om Regjeringen nå gjennomførte et tilsvarende løft? Men nå med klart fokus på at dette er en nasjonal dugnad for den norske matkulturen og for skolene våre, for ungene våre, for fremtiden vår og for vår kultur generelt i et langsiktig perspektiv?

TUSENVIS AV MENINGSFYLTE ARBEIDSPLASSER

Et slikt løft ville skape titusenvis av meningsfylte arbeidsplasser lokalt. Det ville skape et helt nytt marked for kortreist mat. Og det ville skje ifra de store byene til de de fjerneste utkantstrøk. Arbeidsplasser ville bli skapt, i mange slags yrker, fra ingeniører til serveringspersonale. Det ville også bli behov for mange, mange av de som blir overflødige ved den fremtidige kommunesammenslåingen, både i administrasjon, prosjektering og drift. Tenk bare å kunne tilby Stavanger-regionen noe slikt i en krisetid.

MATEN SOM KASTES

Disse nybygde skolekantinene ville være perfekte partnere med den lokale handelen for levering av varer som var på vei ut på dato, f eks. Det profesjonelle kjøkkenet kunne være en spydspiss for å lære fremtidige småbarnsfamilier hvordan mat skal respekteres og utnyttes. Dette ville være en vinn-vinn for alle parter.

Noen ganger kan Staten gå inn og gjøre noe varig for kulturen. Det kan den nå.

  1. Fase Prosjektering

Arkitekter, ingeniører, prosjektledere og andre yrkesgrupper ville bli involvert. Mange, mange lokale jobber med mening. Gjennomføring av studiereiser til land som har gjort dette lenge, Sverige, Frankrike. Lære av dem som kan dette.

2. Fase Bygging

Bygging av skolekantiner, tilbygg eller nybygg, hva vet jeg. Dette vil være en gavepakke til lokale byggmestre og entreprenører. Man kunne sette en standard for hvitt arbeid, og dermed få bukt med mye svart arbeid lokalt.

3. Fase Drift

Tusenvis av lokale arbeidsplasser med mening. Fra kokker og serveringspersonale, fra administratorer til sjåfører. Mange av plassene ville være for ikke-akademikere og lærlinger.

Det handler selvsagt om penger. Men finansiering kan være så mangt.

  1. Staten kan betale alt
  2. Staten kan samarbeide med private om både prosjektering, bygging og drift
  3. Private kan bygge, Staten kan leie
  4. Staten kan bygge, private kan overta driften

 

 

Norge er et av verdens rikeste land. Hvorfor ikke bruke noe av rikdommen på meningsfylte offentlige jobber som gir noe tilbake til samfunnet vårt, nemlig oppbygging og styrking av en norsk matkultur.

Oslo, 8. april 2016

Øystein Svarød, Oslo

Publisert i Business | Legg igjen en kommentar

The Myth of the Digital Native

Kids today are born with a mouse in their hand, right? They navigate websites intuitively, clicking their way around the Internet with their eyes closed. Their teachers are stuck in the binder-pape…

Source: The Myth of the Digital Native

Publisert i Business | Legg igjen en kommentar

Den digitale grenseløsheten

En gang på 80-tallet holdt jeg en haug foredrag og presentasjoner om det grenseløse Europa. Jeg hadde sett lyset og tenkte at norske bedrifter nå hadde aksess til et 320-millioners marked i EU og at norske bedrifter ville kaste seg over mulighetene som bød seg. Jeg kunne vise vei. Jeg hadde mange kontakter i Brussel og Europa ellers. Det ble en god læring om mye.

Før det første, norske bedrifter generelt har ingen stor interesse av å  komme seg utenlands. De er (var, iallfall) tilfreds med sitt. De satt i salen og nikket. Men noen handling ble det aldri ut av det.

For det andre, grensene mellom EU-landene forsvant ikke. Ikke i det hele tatt. Selv om varer og tjenester skulle flyte fritt, ble bare hindringene mer subtile. Nasjonale standarder, toll og andre ting gjorde det utrolig tungt å sende varer fra ett land til et annet. Så det ble med den gode tanken. Det er beregnet at det koster ca 9.000 euro for å etablere seg i ett annet marked. Knapt noe for en liten eller mellomstor bedrift.

Men kanskje det skjer nå.

Kanskje den digitale revolusjonen har skapt en situasjon hvor det ganske enkelt er umulig å la være. For nå har politikerne i EU våknet og det har kommet nye, små og innovative land med i fellesskapet. Andrus Ansip, for eksempel, tidligere statsminister i Estland og mektig digitalsjef i EU. Han har tidligere uttalt at han hater geoblocking. Bare å ha en politiker som vet hva geoblocking er!

Dermed er det nye forslag fra EU:

Ingen klagefrist

Ganske enkelt fordi den digitale varen ikke kan slites på noen måte. Leverandøren må tvert imot bevise at ikke er noen feil med produktet.

Kunden skal også kunne si opp lange kontrakter og bli slettet fra alle registre hvis han sier opp.

Fysiske varer

Det blir like regler for reklamasjon, det foreslås to år for alle. Kundene vil også kunne heve kjøp ved mindre defekter uten å måtte melde fra til selger om dette innen en (trang) tidsfrist.

Så da ser det lysere ut for det grenseløse Europa – igjen. Vi kan bare satse på at norske bedrifter er like ivrige på å selge ut av Norge, som europeiske bedrifter er på å selge inn i Norge.

 

 

 

Publisert i Business | Legg igjen en kommentar

En fremtid uten jobber

Hvor engstelige bør vi være for at roboter skal ta jobber og fremtid fra oss selv og våre barn? Det har vært skrevet bøker om dette fra 40-tallet og oppover. Det har vært fascinerende, men panikken har ikke brutt ut. Men bør vi være mer engstelige nå? Og i tilfelle hvorfor?

Financial Times har kåret en bok om roboter til Årets Viktigste bok i 2015. Da kan det være fornuftig å rette seg opp og følge med.

Martin Ford har skrevet en bok, Rise of the Robots: (Technology and the Threat of a Jobless Future)som beskriver en ganske dyster fremtid hvor roboter overtar det meste av de jobbene som finnes i dag. En fremtid hvor milliarder av mennesker i den globale arbeidsstyrken taper i konkurransen mot stadig smartere roboter eller automatiserte arbeidsoperasjoner.

Vi snakker ikke lenger om lavtlønte jobber, f. eks.  medarbeiderne i kassa som gradvis ser ut til å bli fortrengt av smarte skannere. I en nær fremtid ser man også hvordan advokater, journalister og andre høyinntektsgrupper kan erstattes av roboter. Da er det flere som reagerer.

Fords premiss er at disse robotene, det dreier seg om at alt fra  e-handel, automatiseringsteknikk og kunstig intelligens til programvare, cloud computing, algoritmer og selv faktiske roboter – er klare til å desimere den globale jobbmarkedet i løpet av de neste tiårene. Hva gjør vi da?

 

Vi kan ikke forutsette av innovasjonen og innovatørene stopper opp av hensyn til problemstillingen. Vi kan heller ikke tro at mennesker vil skjerpe seg og utkonkurrere robotene. Finnes det i det hele tatt noen svar? Fords revolusjonerende  forslag er en minstelønn til alle. Dette er en løsning som iallfall juryen ikke er enstemmig positiv til. Reid Hoffmann, co-founder av LinkedIn og en av Silicon Valleys mest respekterte, sier: «Jeg tror basisinntekt må være en aller siste utvei, og jeg tror ikke vi har kommet dit ennå.» Men Hoffmann kommer ikke med noe alternativ.

Martin Ford har en sterk melding. Den massive jobbkrisen vil komme, sier han. FT er enig – kanskje ikke enstemmig, men nok til å gi Fords Rise of the Robots prisen for årets viktigste bok.

Det er på tide å begynne å lete etter måter å løse vår verdens fremtid. De gode nyhetene er at vi til slutt kan erkjenne det digitale problemet. Den dårlige nyheten er at problemet blir større med hver eneste smarte maskin som produseres. Så nå er utfordringen å finne løsninger på jobbkrisen.

Vi er nødt til å få kontroll på fremtiden før den kontrollerer oss.

Publisert i Business | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Måltidet er kanskje den viktigste arenaen for familien

I mange år har vi blitt pumpet fulle om hvor fælt det er å bruke tid på å kjøpe mat, å sette oss inn i hvordan lage den og å ta oss tid til å nyte den. Minuttbiff og fjordland. Måltidene er blitt til stress og mat skal helst kjøpes ferdig laget. Hvorfor det? Er ikke mat og matlagning en viktig del av hverdagen og det som holder mennesker og familier sammen. Som skaper gode minner og bidrar til trivsel og oppdragelse. I Frankrike lever fremdeles den lille slakteren og bymarkedet side om side med kjøpesenteret. Spør du, får du god forklaring på både kjøttets opprinnelse og hvordan det tilberedes. I tillegg får du en sosial prat. I vår jakt på effektivitet og kostnader, er det noe som har gått tapt underveis. Dette er viktig å ta tilbake, før vi ender opp som TV-poteter med bare take-out på menyen.

Publisert i Business | Legg igjen en kommentar

Smartkamera med babycall

Hjemmekamera med smarte funksjoner

Withings leverer et virkelig smart smart-kamera for hjemmet. Nyttige oppgraderinger har kommer jevnt og trutt etter lanseringen, det siste er babycall. Leveres med mobilapp og det hele. Klikk og se selv.
Har ikke bedriften en mobil app ennå? Appscend tilbyr profesjonelle og native apper til en rimelig pris. Over 300 levert. Ta uforpliktende kontakt! 

Publisert i Business | Legg igjen en kommentar